Najważniejsze informacje o programie Amazon Brand Registry

Jak chronić znak towarowy na Amazon

Amazon Brand Registry to kluczowy program dla sprzedawców na platformie Amazon, oferujący szereg korzyści oraz dodatkowe narzędzia do ochrony i promocji Twoich listingów. W tym artykule przyjrzymy się dokładniej głównym zaletą tego programu, wskażemy jak do niego przystąpić oraz jakie są najczęstsze przyczyny odrzuconych rejestracji. Dodatkowo pokrótce omówimy jak rejestruje się znak towarowy, co jest podstawowym wymogiem w kontekście uczestnictwa w Amazon Brand Registry. Jeżeli planujesz zacząć sprzedawać na Amazon, bądź już sprzedajesz i zastanawiasz się nad rejestracją marki, a może jesteś już uczestnikiem programu ale nie wiesz jak wykorzystać jego pełne możliwości, to ten tekst dedykujemy właśnie Tobie – zapraszam do lektury 🙂

Czym jest program Brand Registry?

Amazon Brand Registry to specjalna inicjatywa platformy skierowana do właścicieli marek, mająca na celu ochronę ich praw własności intelektualnej oraz ułatwienie zarządzania ich produktami w serwisie Amazon. Poprzez uczestnictwo w tym programie, sprzedawcy otrzymują dostęp do szeregu narzędzi i funkcji, które umożliwiają skuteczną ochronę oraz promocję ich marek i produktów.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiajmy o Twojej sytuacji – przekonaj się jak możemy Ci pomóc. Kliknij poniższy przycisk i umów niezobowiązującą rozmowę zapoznawczą

Korzyści z uczestnictwa w programie Amazon Brand Registry

Amazon z każdym rokiem staje się coraz bardziej wymagającą platformą do prowadzenia sprzedaży. Jedną z przyczyn takiego zjawiska jest fakt rozwoju platformy na nowe rynki, co przyciąga coraz więcej konkurencyjnych sprzedawców. Obecnie na platformie działa ponad 2 mln sprzedawców. Aby wyróżnić się z tego tłumu oraz co równie ważne zabezpieczyć swoją sprzedaż przed nieuczciwą konkurencją warto skorzystać z możliwości jakie daje platforma i przystąpić do programu Amazon Brand Registry. Jakie to możliwości?

Specjalna ochrona przed naruszeniami ze strony nieuczciwej konkurencji

Przede wszystkim uczestnicy programu zyskują dodatkową „władzę” nad listingiem, a inni sprzedawcy „podłączający” się pod naszą ofertę nie będą uprawnieni do wdrażania zmian na własną rękę. Ponadto jakiekolwiek nieuprawnione zmiany, czy naruszenia Twojej własności intelektualnej możesz zgłaszać do Brand Registry support. Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku Amazon likwiduje nieuczciwych konkurentów, np. uniemożliwiając im sprzedaż produktów Twojej marki. Co więcej, jeżeli takie naruszenia będą się powtarzać, to możesz także skorzystać z dodatkowych programów, które jeszcze bardziej wpłyną na bezpieczeństwo Twojej marki, np. Project Zero, czy Transparency.

Jak chronić znak towarowy przed nieuczciwą konkurencją na Amazon
Karta A+ vs zwykły standardowy opis produktowy na Amazon

Amazon Brand Store, Brand Story, wideo oraz A+ content – czyli jak wyróżnić się z tłumu

Do głównych zalet programu Brand Registry możemy zaliczyć także dodatkowe, zaawansowane formy prezentacji produktu. Te dodatkowe możliwości pozwolą Ci wyróżnić się z tłumu innych, nie markowych ofert.

Karta A+, to rozszerzony opis produktowy w formie tekstu i zdjęć, który możesz samodzielnie zaprojektować korzystając z modułów udostępnianych przez Amazon. Jeżeli spełnisz dodatkowe wymagania, to możesz zyskać także dostęp do Karty A+ Premium, która wyróżnia się na tle karty standardowej elementami dynamicznymi, takimi jak karuzele zdjęciowe, czy wideo. Ci sprzedawcy, którzy nie przystąpią do programu Brand Registry będą mogli umieścić na swojej karcie produktowej jedynie zwykły opis tekstowy do maksymalnie 2000 znaków.

Brand Story, to dodatkowy moduł na Twoim listingu, który jest przeznaczony do przedstawienia historii marki. W tym miejscu możesz dodać także przekierowania na inne swoje produktu lub do Twojego sklepu marki.

Sklep marki, to natomiast indywidualna przestrzeń w ekosystemie Amazon, do której nie mają dostępu konkurencyjne oferty. Oznacza to, że na stronach Twojego sklepu nie znajdą się odniesienia do innych listingów, nawet w formie dodatkowych reklam. To idealne miejsce na przedstawienie historii marki oraz całego portfolio produktowego w skonfigurowanej przez Ciebie strukturze. To miejsce zyska swój indywidualny adres, który może wyglądać tak:

www.amazon.com/NazwaTwojejMarki

Zarejestrowany znak towarowy daje możliwość stworzenia sklepu swojej marki

Dodatkowe formaty reklamowe – Sponsored Brands oraz Sponsored Display

W ramach programu Amazon Brand Registry, sprzedawcy mają również dostęp do dodatkowych formatów reklamowych, takich jak Sponsored Brands oraz Sponsored Display. Te narzędzia pozwalają na bardziej skuteczną promocję marek oraz produktów, co może przyczynić się do zwiększenia widoczności i sprzedaży.

W ramach reklam Sponsored Brands zyskujesz możliwość tworzenia reklam wideo, czy szerszych formatów reklamowych z dedykowaną grafiką oraz claimem reklamowym. Sponsored Display to z kolei reklamy banerowe, przy których jedną z największych zalet jest możliwość precyzyjnego celowania (targetowania) naszych klientów. W ramach reklam display możemy stosować np. tzw. retargeting klientów, którzy w przeszłości kupili lub przeglądali produkty z naszej oferty.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat reklamy na Amazon, to koniecznie sprawdź ten tekst: Reklama Amazon – Jak robić to dobrze?

Amazon Brand Analytics – game changer w analizie danych

Dzięki temu narzędziu, sprzedawcy mogą śledzić kluczowe wskaźniki dotyczące swojej marki oraz analizować zachowania klientów na Amazon. Największą zaletą Amazon Brand Analytics jest możliwość uzyskania wglądu w kluczowe informacje dotyczące konkurencji, trendów rynkowych oraz preferencji klientów. Dzięki temu, możesz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące swojej strategii sprzedaży oraz działań reklamowych, co przekłada się na większą skuteczność i efektywność.

Jednym z kluczowych raportów jest Amazon Search Terms, który pokazuje najpopularniejsze słowa kluczowe w serwisie Amazon w danym okresie czasu, wraz z ich rangą częstotliwości wyszukiwania oraz trzema najlepszymi produktami, na które kliknęli klienci po wyszukaniu tego terminu. Zobaczysz tutaj rzeczywiste dane nt. Twojej najsilniejszej konkurencji.

Kolejnym istotnym narzędziem jest Market Basket Analysis, który pokazuje, które produkty Amazona klienci najczęściej kupują równocześnie z produktami Twojej marki. To pozwala na szybkie zidentyfikowanie możliwości rozwoju Twojego portfolio o nowe pozycje oraz tworzenie pakietów produktowych.

Repeat Purchase Behavior analizuje zachowania klientów związane z powtarzającymi się zakupami produktów Twojej marki w określonym czasie, co pozwala lepiej planować i oceniać działania marketingowe.

Wreszcie, Search Catalog Performance Dashboard oraz Search Query Performance Dashboard dostarczają informacji o tym, jak klienci znajdują produkty Twojej marki w wynikach wyszukiwania na Amazonie. Dzięki tym raportom możesz optymalizować swoje strategie marketingowe i dostosowywać zawartość swoich listingu, aby lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów.

Jak przystąpić do programu Amazon Brand Registry?

Na wstępie zaznaczmy, że program Amazon Brand Registry jest całkowicie bezpłatny i może przystąpić do niego każdy kto posiada zarejestrowany znak towarowy. Sam proces rejestracji jest stosunkowo prosty, ale wymaga spełnienia określonych warunków oraz przejścia przez kilka etapów. Najpierw należy uzupełnić i złożyć aplikację. W procesie rejestracji należy dostarczyć co najmniej jedno zdjęcie produktu lub opakowania. Następnie, aplikacja przechodzi przez proces weryfikacji, który może trwać średnio 10 dni roboczych. W niektórych przypadkach może być potrzebna dodatkowa weryfikacja tożsamości, co może wydłużyć czas przeglądu aplikacji. Po zaakceptowaniu aplikacji, znak towarowy zostaje zapisany w Amazon Brand Registry, a sprzedawca zyskuje dostęp do dodatkowych funkcji i narzędzi chroniących prawo własności intelektualnej w serwisie Amazon. Jeśli aplikacja zostanie odrzucona, można skopiować informacje z odrzuconej aplikacji i złożyć nową aplikację po dokonaniu niezbędnych poprawek.

Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku rejestracji do programu Amazon Brand Registry

Najczęstszymi przyczynami odrzucenia wniosku rejestracji do programu Amazon Brand Registry są różnego rodzaju niezgodności oraz braki w informacjach dotyczących znaku towarowego. Jedną z częstych przyczyn odrzucenia jest brak możliwości zlokalizowania numeru znaku towarowego. W takim przypadku należy potwierdzić jego poprawność oraz zgodność z danymi na stronie internetowej urzędu znaków towarowych, a następnie ponownie złożyć wniosek.

Inną przyczyną może być status znaku towarowego, który może być niezgodny z wymaganiami programu Brand Registry. Kolejną częstą przyczyną odrzucenia jest niezgodność danych zawartych w aplikacji z danymi dotyczącymi znaku towarowego.

Warto również upewnić się, że wszelkie dane kontaktowe związane z znakiem towarowym są aktualne i kompleksowe. Brak wystarczających informacji kontaktowych może uniemożliwić przetworzenie wniosku, dlatego należy zadbać o kompletność danych kontaktowych związanych ze znakiem towarowym przed ponownym złożeniem wniosku o rejestrację w programie Brand Registry.

Na koniec warto podkreślić dość trywialny, ale często występujący problem blokujący zastrzeżenie znaku towarowego w Amazon Brand Registry, a mianowicie złe zdjęcia produktowe, które nie spełniają wymagań Amazon. W czym tkwi problem? Najczęściej w tym, że symbol naszego znaku towarowego nie jest na stałe połączony z produktem lub opakowaniem. To częsty problem w przypadku np. mebli, gdzie zwyczajowo nie stosuje się znaku towarowego trwale połączonego z produktem.

zastrzeżenie znaku towarowego na Amazon - najczęstsze przyczyny odrzucenia rejestracji

Jak zarejestrować znak towarowy Twojej marki i ile to kosztuje?

Znak towarowy zastrzegamy w odpowiednich urzędach i mogą to być zarówno urzędy krajowe, jak i urzędy regionalne zapewniające ochronę marki na większym terenie. Tutaj warto dodatkowo wyjaśnić w jaki sposób działa ochrona marki w Brand Registry – jeżeli posiadamy zarejestrowany znak towarowy w polskim urzędzie, to nasza ochrona i dodatkowe benefity wynikające z uczestnictwa w programie będą obowiązywać wyłącznie na terenie Polski i platformie Amazon.pl. Dlatego też przy sprzedaży na całą Europę w ramach konta Amazon Europe warto dokonać rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), dzięki czemu nasza rejestracja będzie obowiązywać na wszystkich najważniejszych rynkach Amazon w Unii Europejskiej.

Zastrzeżenie znaku towarowego składa się z kilku głównych etapów. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnej analizy rynku i sprawdzenie, czy wybrana nazwa lub logo nie koliduje z już istniejącymi znakami towarowymi. Następnie należy przygotować wniosek rejestracyjny, który zawiera m.in. informacje o marce oraz wybranej klasie towarowej lub usługowej.

Po złożeniu wniosku następuje jego ocena przez urząd. Jeśli wniosek zostanie uznany za kompletny i zgodny z wymaganiami, zostanie opublikowany w urzędowym biuletynie. Jeśli przez okres trzech miesięcy nikt nie zgłosi sprzeciwu, a ewentualne uwagi zostaną wyjaśnione, znak towarowy zostanie zarejestrowany.

Koszty rejestracji marki mogą się różnić w zależności od urzędu oraz liczby klas, do których chcesz zarejestrować swój znak towarowy. W przypadku rejestracji marki poprzez urząd Unii Europejskiej opłata podstawowa wynosi 850 euro za jedną klasę towarową lub usługową, a za każdą kolejną klasę jest dodatkowa dopłata.

Urząd Unii Europejskiej - ochrona zastrzeżonego znaku towarowego

Rejestracja w Brand Registry z MarketRace

Jako MarketRace, możemy wesprzeć Cię w procesie rejestracji znaku towarowego oraz w przystąpieniu do programu Amazon Brand Registry. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi kancelariami, dzięki czemu będziesz mieć pewność, co do poprawności rejestracji Twojego znaku towarowego. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży Amazon i wdrożymy Cię w zaawansowane funkcje platformy, do których zyskasz dostęp, dzięki obecności w programie Amazon Brand Registry.

Podsumowanie

Amazon Brand Registry to niezwykle ważny program dla sprzedawców w serwisie Amazon, oferujący szereg zalet i narzędzi do ochrony oraz promocji marek. Przystąpienie do tego programu może przynieść wiele korzyści, ale wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania zarejestrowanego znaku towarowego. Z naszej perspektywy rejestracja w Brand Registry to już niemal obowiązek sprzedawcy Amazon. Dlaczego? Głównie z uwagi na zagęszczenie konkurencji, przez co konieczne jest stałe podnoszenie jakości swoich ofert. Dodanie wideo, karty A+ czy Brand Story zapewni Twojemu listingowi dodatkową jakość i pomoże Ci wyróżnić się z tłumu innych ofert. Ponadto możesz skorzystać z zaawansowanych form dotarcia do Twoich konsumentów stosując rozbudowane formaty reklamowe. Na koniec zyskując dostęp do rozszerzonej analityki możesz usprawniać swoje działania zwiększając ich efektywność, co przyniesie Ci większą ilość sprzedaży redukując jednocześnie wydatki reklamowe. Podsumowując – jeśli na poważnie myślisz o skalowaniu sprzedaży na Amazon, to koniecznie musisz przystąpić do programu Amazon Brand Registry. A jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym procesie, to możemy Ci pomóc – zapraszamy na darmową konsultację, gdzie wspólnie przeanalizujemy Twoją sytuację i podpowiemy rozwiązania, dzięki którym wrzucisz wyższy bieg sprzedaży na Amazon!