Nowe rozporządzenie dot. bezpieczeństwa produktów (GPSR) – jak wypełnić zobowiązania?

zobowiązania GPSR

13 grudnia 2024 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR), które zastąpi Dyrektywę dotyczącą Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów oraz unijną dyrektywę dotyczącą niebezpiecznych produktów przypominających artykuły spożywcze. Ten zapis wprowadzać będzie wymagania dla większości produktów konsumenckich spoza branży spożywczej oferowanych na sprzedaż w Unii Europejskiej i Irlandii Północnej. Jak się przygotować na nadchodzące zmiany i zapewnić zgodność produktów? W tekście krótko przedstawimy kluczowe obowiązki dla polskich sprzedawców na platformach marketplace – zapraszamy 🙂

Pamiętaj, aby nie traktować tego tekstu jako profesjonalnej porady dotyczącej bezpieczeństwa Twoich produktów. Aby mieć pewność, że Twój produkt jest w pełni zgodny z obowiązującymi standardami zalecamy kontakt z wyspecjalizowanymi w tym zakresie podmiotami.

Geneza zmian

Nowe zasady bezpieczeństwa produktów UE to efekt tego, że coraz więcej konsumentów robi zakupy przez internet. W ciągu ostatnich 20 lat handel online mocno urósł, ale niestety za nim idzie też większe ryzyko związane z bezpieczeństwem produktów. W odpowiedzi na to, wprowadzono nowe przepisy, żeby lepiej chronić klientów i dostosować regulacje do nowej rzeczywistości handlowej. Ta zmiana była jedną z akcji w Nowej Agendzie Konsumenckiej z 2020 roku. Parlament Europejski i Rada zaaprobowały te nowe przepisy w 2023 roku, żeby poprawić bezpieczeństwo produktów na rynku unijnym.

Zamów bezpłatną konsultację

Porozmawiajmy o Twojej sytuacji – przekonaj się jak możemy Ci pomóc. Kliknij poniższy przycisk i umów niezobowiązującą rozmowę zapoznawczą

Kogo dotyczą zmiany?

Rozporządzenie dotyczy większości produktów niespożywczych oferowanych do sprzedaży w UE. Istnieje tylko kilka wyjątków, takich jak:
 • Produkty lecznicze stosowane u ludzi lub zwierząt
 • Jedzenie i napoje
 • Karma dla zwierząt
 • Żywe rośliny i zwierzęta
 • Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne
 • Środki ochrony roślin
 • Sprzęt transportowy pod warunkiem, że ten sprzęt nie jest obsługiwany bezpośrednio przez konsumentów
 • Samoloty
 • Antyki

Co się zmienia?

Nowe regulacje GPSR nie wprowadzają rewolucyjnych zmian ws. bezpieczeństwa produktu. Wykorzystują one obowiązki już istniejące rozszerzając je lub doprecyzowując.
Obowiązki GPSR Dotychczasowe przepisy
Osoba odpowiedzialna – kto może nią być?
 • producent
 • importer
 • dystrybutor
 • autoryzowany przedstawiciel
 • usługodawca realizujący zamówienie (magazyn realizujący wysyłki)
 • platforma marketplace (np. Amazon, eBay)
 • podmiot odpowiedzialny za dostosowywanie/zmianę produktu
 • producent
 • przedstawiciel producenta
 • dystrybutor
 • importer
Etykieta produktu – co musi zawierać?
 • typ produktu, seria lub numer seryjny
 • nazwa producenta
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej
 • ostrzeżenia
 • informacja nt. możliwości stosowania przez dzieci od określonego wieku
 • dane nt. producenta
 • oznaczenia produktowe
 • dane nt serii produktu
 • ostrzeżenia
Dokumentacja – jaka jest konieczna?
 • dokumentacja techniczna
 • instrukcje
 • raporty z testów
 • instrukcje
 • raporty z testów
Testy laboratoryjneWymaganeWymagane
Źródło: Compliance Gate – https://www.youtube.com/watch?v=hpQNOdKHniI

Jak spełnić obowiązki nowego rozporządzenia?

Obowiązki można podzielić na kilka kluczowych grup przedstawionych poniżej.

Osoba odpowiedzialna

To podmiot zlokalizowany w Unii Europejskiej, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie danego produktu na rynek UE. Może to być producent, importer, autoryzowany przedstawiciel lub dostawca usług odpowiedzialny za realizację zamówień. Nowe rozporządzenie nakłada na sprzedawców obowiązek oznaczania produktów informacjami kontaktowymi osoby odpowiedzialnej (w tym adres pocztowy i elektroniczny – adres email lub adres strony www). Takie oznaczenie powinno się znaleźć na produkcie, opakowaniu lub może znajdować się na dołączonym dokumencie. Co ważne, informacje kontaktowe muszą być także wyświetlane na karcie produktowej online. Osoba odpowiedzialna za produkt ma kilka zadań do wykonania:
 • Pierwsze to gromadzenie dokumentów potwierdzających, że produkt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. To obejmuje deklarację zgodności produktu oraz techniczną dokumentację, która pokazuje, że produkt spełnia wszystkie wymagania.
 • W niektórych przypadkach musi także poinformować odpowiednie organy o jakimkolwiek ryzyku, które może być związane z używaniem produktu.
 • Ważne jest też, żeby współpracować z organami nadzoru rynku. Jeśli produkt nie spełnia wymogów, osoba odpowiedzialna musi zapewnić, że producent lub właściciel marki podejmuje odpowiednie kroki, żeby to naprawić.
 • Weryfikacja kompletności dokumentów technicznych, informacji o produkcie i producencie, instrukcji i informacji dotyczących bezpieczeństwa.
 • Na koniec, osoba odpowiedzialna musi posiadać dokumentację, która potwierdza, że wszystkie te kontrole zostały wykonane, i musi być gotowa ją udostępnić, jeśli organy tego zażądają.

Obowiązek informacyjny

Przede wszystkim musisz zadbać o odpowiednie etykiety na produkcie zawierające informacje nt. osoby odpowiedzialnej oraz możliwych drogach kontaktu (dane adresu pocztowego i elektronicznego). Te same informacje muszą być także dostępne dla klienta na karcie produktu online.

Obowiązek oznaczania produktów

Wszystkie sprzedawane w obrębie UE produkty muszą posiadać etykiety z informacjami pozwalającymi na ich identyfikację, w tym m.in. typ produktu, numer partii, numer seryjny lub inne oznaczenia, które pozwolą zidentyfikować produkt. Ważne, żeby te informacje były łatwo dostrzegalne i czytelne dla klientów. Tego typu informacje mogą zostać umieszczone także na opakowaniu albo dołączonym dokumencie. Ponadto, trzeba pokazać zdjęcie produktu i wszelkie dodatkowe informacje potrzebne do jego identyfikacji w ofertach online. Na koniec, pamiętaj o wyświetleniu ostrzeżeń i informacji o bezpieczeństwie. Oprócz tego, trzeba uwzględnić inne informacje wymagane przez prawo UE dotyczące etykietowania i znakowania w ofertach online, w języku kraju, gdzie sprzedajesz. To może obejmować oznaczenia CE, etykiety energetyczne, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zabawek, czy też informacje o zagrożeniach chemicznych.

Amazon a nowe regulacje GPSR

Amazon wprowadza zmiany w związku z rozporządzeniem GPSR, które będą miały wpływ na sprzedawców. <strong?Od 13 grudnia 2024 roku, produkty niezgodne z tym rozporządzeniem zostaną usunięte z platformy. Aby tego uniknąć, musisz spełnić kilka warunków. Jeśli jesteś właścicielem marki, to na początek musisz sprawdzić, czy twoje produkty spełniają aktualne przepisy. Wszystkie dokumenty, takie jak dokumentacja techniczna czy raporty z testów, muszą być zgodne z obowiązującymi standardami. Ważne jest także posiadanie deklaracji zgodności lub deklaracji wydajności oraz być gotowym udostępnić techniczną dokumentację na żądanie. Poza tym, warto zapisać swoją markę w programie Amazon Brand Registry, gdzie serwis udostępnia dodatkowe narzędzia ułatwiające zarządzanie produktami, jak np. możliwość dodawania wymaganych informacji zbiorczo dla całej marki, co wyłącza konieczność dodawania tych informacji jednostkowo per produkt. Następnie, musisz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za produkty, zwłaszcza jeśli nie jesteś zlokalizowany w UE. Dla dystrybutorów, którzy nie są właścicielami marki, również istnieją pewne obowiązki. Muszą zweryfikować zgodność swoich produktów z obowiązującymi przepisami, udostępnić informacje o osobie odpowiedzialnej i producencie oraz wyświetlić zdjęcie produktu oraz wszelkie informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia. Jeśli nie chcesz dostosowywać swoich produktów do nowych regulacji, wówczas takie oferty należy usunąć, a w przypadku korzystania z usługi Fulfillment by Amazon (FBA), musisz także usunąć produkty z magazynów.

Podsumowanie

Nowe rozporządzenie GPSR wprowadza jednolite przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów na rynku UE, mające na celu ochronę konsumentów i zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Kluczowe zmiany obejmują konieczność wprowadzenia bezpiecznych produktów, posiadanie dokumentacji i współpracę z organami nadzoru rynku. Nowe regulacje mają poprawić identyfikowalność i monitorowanie produktów na rynku, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo dla konsumentów. Aby uniknąć usunięcia oferty z Amazon oraz innych platform marketplace zalecamy na bieżąco śledzić komunikaty tych serwisów, co do koniecznych do wdrożenia aktualizacji na listingu. Pamiętaj, aby posiadać w pełni zgodną oraz bieżącą dokumentację, a na wniosek zespołu ds. bezpieczeństwa przesłać ją do weryfikacji. Polecamy śledzić także nasze kanały social media, gdzie na bieżąco informujemy o zachodzących zmianach dotyczących sprzedaży na platformach marketplace – pierwsze informacje o GPSR publikowaliśmy już na początku tego roku 🙂  

Źródła: